Jamiyat predmet, vazifalari
 

Jamiyat predmeti va vazifalari

JAMIYaT FAOLIYaTINING SOHASI (ASOSIY YO’NALIShLARI) VA MAQSADI
1. Jamiyat tijorat tashkiloti bo’lib, uning asosiy maqsadi moliyaviy-xo’jalik faoliyatidan foyda olishdir.
2. Jamiyat asosiy maqsadiga erishish uchun faoliyat va xizmat ko’rsatishning qo’yidagi turlarini amalga oshiradi:
- mineral o’g’itlar ishlab chiqarish va sotish;
-ilmiy – tadqiqot, qidiruv, loyixa, eksperemental ishlarni o’tkazish;
- xalq iste’mol mollarini ishlab chiqarish va sotish;
- boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish.
Jamiyat qonunchilikda belgilangan boshqa faoliyat turlarini o’rnatilgan tartibda amalga oshirishi mumkin.
Maxsus ruxsatnoma (lisenziya) olishni talab qiladigan faoliyat turlari Jamiyat tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda shunday lisenziya olinganidan keyin amalga oshiriladi.